Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών Σχολικού Τροχονόμου – Δήμος Αγίου Αθανασίου – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 25, 2020
  • Location cyprus, limassol
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες για την αγορά υπηρεσιών  ενός (1) σχολικού τροχονόμου.

Για έντυπα προσφορών και περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τα Γραφεία του Δήμου Αγίου Αθανασίου, σε εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλ. 25864107 /126 ή από την Ιστοσελίδα του Δήμου www.agiosathanasios.org.cy 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αγίου Αθανασίου, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Σταυραετού Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος και να αναγράφεται στο φάκελο ευδιάκριτα ο τίτλος της προσφοράς.

Η προθεσμία υποβολής του πιο πάνω διαγωνισμού λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου,2020 και ώρα 12.00μ.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, Security Guards, jobs.