ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ COVID-19 (PART-TIME) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ – MEDICAL LABORATORIES

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Part Time
 • Post Date: June 9, 2021
 • Apply Before: July 9, 2021
 • Location cyprus,
 • Position Others
 • Industry for the position Hospital & Health Care
 • Company MEDICAL LABORATORIES
Job Description

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά φοιτητή ή επαγγελματία υγείας για κάλυψη θέσης:

 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ COVID-19 (PART-TIME)

 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

 (ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΕΜΕΣΟ ΚΑΙ ΠΑΦΟ)

Καθήκοντα

 • Συμπλήρωση φόρμας δημογραφικών & άλλων στοιχείων
 • Δειγματοληψία για RT-PCR ή Rapid Test εξέταση για COVID-19
 • Προετοιμασία και αποστολή δειγμάτων RT-PCR.

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Φοιτητής επαγγελμάτων υγείας ή επαγγελματίας υγείας
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών
 • Εκπαίδευση και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: [email protected]

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. COVID2021.06).

________________

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr 

313081

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Biologists, Health Care, Nurses, jobs.