ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ COVID-19

Job Overview

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά φοιτητή ή επαγγελματία υγείας για κάλυψη θέσης:

 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ COVID-19

 

Καθήκοντα

  • Υποδοχή εξεταζόμενων
  • Συμπλήρωση φόρμας δημογραφικών & άλλων στοιχείων
  • Δειγματοληψία για RT-PCR ή Rapid Test εξέταση για COVID-19
  • Συσκευασία δειγμάτων για παραλαβή ή διεκπεραίωση Rapid Tests

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου στον τομέα των Βιολογικών Επιστημών ή Πτυχίο Νοσηλευτικής με εν ισχύ άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
  • Καλή γνώση της ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Προσφέρονται:

  • Ωριαία αποζημίωση
  • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής εκπαίδευση & δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας

 

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: [email protected]yiannouka.com.cy

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. COVID2022.01).

________________

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

Apply for this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–6 of 691 jobs

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies