Χειριστής Μηχανών Παραγωγής – GREGORIS HADJIGREGORIOU LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 17, 2021
  • Apply Before: July 7, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Consumer Goods
  • Company GREGORIS HADJIGREGORIOU LTD
Job Description

Η εταιρία Γρηγόρης Χατζηγρηγορίου Λτδ. ζητά να προσλάβει άμεσα το ακόλουθο προσωπικό:

Χειριστής Μηχανών Παραγωγής

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

•Χειρισμός μηχανημάτων παραγωγής.

•Καθαρισμός μηχανημάτων και εξοπλισμού παραγωγής.

•Παραλαβή, μεταφορά, και ζύγισμα υλικών.

•Έλεγχος και διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία.

•Αναφορά τυχόν προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία στον Υπεύθυνο Παραγωγής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

•Απόφοιτος Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Τεχνικής Σχολής.

•Εμπειρία στο χειρισμό ή στη συντήρηση μηχανών που έχει αποκτηθεί από εργασία στη βιομηχανία, θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

•Καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

•Χρήση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

•Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 07/06/2021.

GREGORIS HADJIGREGORIOU LTD

17 Meteoron str.,

2032 Strovolos Industrial Zone.

P.O. Box 21334, 1506 Nicosia,

Nicosia, Cyprus.

Tel.: 00 357 22815777, 00 357 22423035

Fax: 00 357 22494763

E-mail: [email protected]

Webpage: www.ghg.com.cy

308967

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Workers - Technicians, jobs.