Χειριστή Μηχανών Παραγωγής – Γρηγόρης Χατζηγρηγορίου Λτδ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: March 17, 2020
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Pharmaceuticals
 • Company Γρηγόρης Χατζηγρηγορίου Λτδ
Job Description

Η εταιρία Γρηγόρης Χατζηγρηγορίου Λτδ. ζητά να προσλάβει άμεσα το ακόλουθο προσωπικό:

 

 • Χειριστής Μηχανών Παραγωγής

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Χειρισμός μηχανημάτων παραγωγής.
 • Καθαρισμός μηχανημάτων και εξοπλισμού παραγωγής.
 • Παραλαβή, μεταφορά, και ζύγισμα υλικών.
 • Έλεγχος και διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία.
 • Αναφορά τυχόν προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία στον Υπεύθυνο Παραγωγής.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Τεχνικής Σχολής.
 • Εμπειρία στοv χειρισμό ή στη συντήρηση μηχανών που έχει αποκτηθεί από εργασία στη βιομηχανία, θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Χρήση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 31/03/2020.

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ

Μετεώρων 17, 2032 Βιομηχανική Ζώνη Στροβόλου,

Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλ.: 00 357 22815777, 00 357 22423035

Φαξ: 00 357 22494763

E-mail: [email protected]

Webpage: www.ghg.com.cy

 

 

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Mechanical Engineers, Production Workers / Packaging, Workers - Technicians, jobs.