ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ – PMMD CONSULTING

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 9, 2021
 • Apply Before: July 9, 2021
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 3 Years
 • Position Others
 • Qualification Certificate
 • Offered Salary 0 - €15,000
 • Gender Both
 • Industry for the position Machinery
 • Contact Person Panicos Demetriades
 • Company PMMD CONSULTING
Job Description

Η εταιρεία PMMD Consulting ψάχνει εκ μέρους πελάτη της με έδρα την Λευκωσία να προσλάβει χειριστές/στριες μηχανών εργοστασίου.

Βασικά καθήκοντα

•Τήρηση και εκτέλεση του ημερήσιου προγράμματος παραγωγής

•Χειρισμός και παρακολούθηση ορθής και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανών

•Τήρηση των κανόνων ασφάλειας και ορθών βιομηχανικών πρακτικών

•Διαχείριση των απαραίτητων εντύπων

Προσόντα

•Απόφοιτος σχολής με μηχανολογική/ηλεκτρολογική κατεύθυνση (Λύκειο /Τεχνική Σχολή)

•Εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

•Ομαδικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, τεχνική αντίληψη

•Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών

•Δυνατότητα εργασίας σε απογευματινή βάρδια

•Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και βασική της Αγγλικής.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους ση-μείωμα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 στο [email protected] ή φαξ: 22026627. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

313299

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Production Workers / Packaging, jobs.