Άτομο για τηλεφωνικό κέντρο

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 18, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Consumer Services
  • Company ΣΙΑΧΙΝΙ ΛΤΔ
Job Description

Η εταιρεία ΣΙΑΧΙΝΙ ΛΤΔ ζητά να προσλάβει άτομο για το τηλεφωνικό κέντρο στην Λευκωσία.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Καλή γνώση των γεωγραφικών περιοχών της Κύπρου
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας – Προφορικά & Γραπτά
  • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας – Προφορικά & Γραπτά
  • Απολυτήριο Λυκείου ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες για προσωπική συνέντευξη Τel.  22394720 Fax  22439877
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Customer Service, Phone Operators, Secretarial, jobs.