Αρχιλογιστής/τρια Ξενοδοχείου 4* – Lordos Beach στη Λάρνακα

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: January 30, 2020
 • Location cyprus, larnaca
 • Experience 3 Years
 • Qualification Bachelor Degree
 • Gender Both
 • Industry for the position Accounting
 • Contact Person Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας
 • Company Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd
Job Description

Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd

Ζητείται Αρχιλογιστής/τρια για το Ξενοδοχείο Lordos Beach στη Λάρνακα.

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικών ή Οικονομικών ή από άλλο συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 3-5 χρόνων σε παρόμοια θέση.
 • Εξαιρετική γνώση των Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Αρχών και των Φορολογικών Κανονισμών.
 • Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση του MS Office.
 • Καλή γνώση χρήσης λογιστικών και χρηματοοικονομικών προγραμμάτων.
 • Καλή γνώση επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Διασφάλιση της ακρίβειας και ορθότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
 • Ομαδικό πνεύμα και διαπροσωπικές δεξιότητες σε συνθήκες πίεσης, ικανότητα ιεράρχησης αρμοδιοτήτων.
 • Τήρηση άκρας εμπιστευτικότητας.

 

Κύρια Καθήκοντα

 • Υπεύθυνος/η για την ομαλή και ορθή λειτουργία του Ξενοδοχείου.
 • Ετοιμασία των μηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων αποτελεσμάτων διαχείρισης.
 • Ετοιμασία τακτών ταμειακών ροών, προϋπολογισμών και άλλων οικονομικών αναλύσεων με βάση τις οδηγίες της Διεύθυνσης και τους κανονισμούς της Εταιρείας.
 • Ετοιμασία και έλεγχος το μισθολογίου του προσωπικού.
 • Συμβουλεύει τη Διεύθυνση για τη βέλτιστη οικονομική διαχείριση του Ξενοδοχείου και διενεργεί όλες τις σχετικές μελέτες κερδοφορίας των τμημάτων.
 • Άλλες εργασίες όπως ορίζονται από το Γενικό Διευθυντή.

 

Προσφέρεται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών
 • Εξαιρετικό επαγγελματικό περιβάλλον
 • Προοπτικές για περαιτέρω ανέλιξη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μέχρι τις 09/02/2020.

Η Εταιρεία τηρεί όλους τους κανονισμούς Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού και διακριτικού χειρισμού.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, jobs.