Αρχή Λιμένων Κύπρου – Θέσεις Λιμενικού Λειτουργού

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 31, 2021
  • Apply Before: July 1, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Government Administration
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Λιμενικού Λειτουργού, μία θέση για απασχόληση στο λιμάνι Πάφου και μία στο λιμάνι του Λατσιού.

1. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

2. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α2: €15.582,00 – 15.700,09 – 15.963,28 – 16.341,16 – 16.719,05 – 17.096,94 – 17.474,82 – 17.852,71 – 18.230,59 – 18.608,48 – 18.986,36 – 19.368,45 – 19.784,12, Α5: €17.607,78 – 18.237,59 – 18.867,40 – 19.514,70 – 20.211,62 – 20.930,38 – 21.679,32 – 22.481,57 – 23.313,40 – 24.156,89 – 25.041,11 – 25.949.14 – 26.898,82 και Α7(ΙΙ): €22.986,72 – 23.967,01 – 24.992,08 – 26.052,81 – 27.168,40 – 28.300,42 – 29.432,43 – 30.564,44 – 31.696,45 – 32.828,46 – 33.960,47 – 35.092,48 – 36.224,49 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται μετά από τη γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί των Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

3. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Εκτελεί καθήκοντα σε σχέση με τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του λιμανιού στο οποίο θα τοποθετηθεί, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών.
(β) Έχει ευθύνη για την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας.
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:
(1) Απασχολείται σε μέρες και ώρες, που θα καθορίζει η Αρχή, που θα περιλαμβάνουν εργασία πάνω σε 24ωρη βάση με το σύστημα εναλλασσόμενης βάρδιας με βάση τη συμφωνία που έχει επέλθει στις 20.06.2001 μεταξύ της Αρχής και των Συντεχνιών για την εισαγωγή συστήματος βάρδιας.
(2) Ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται ν’ ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα.

4. Απαιτούμενα Προσόντα:
(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
(β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.
Όσοι από τους αιτητές θα παρακαθίσουν στην πιο πάνω γραπτή εξέταση, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των €25 για κάλυψη διοικητικών εξόδων, ύστερα από προσωπική πρόσκληση της Αρχής για τις εξετάσεις και όχι με την υποβολή της αίτησης για διορισμό.
(2) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα πρέπει να επιτύχουν:
(α) Σε γραπτή εξέταση πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς για τους Όρους Υπηρεσίας των Υπαλλήλων της Αρχής μέσα σε δυο χρόνια από το διορισμό τους και προτού ο διορισμός τους επικυρωθεί, καθώς και ως προαπαιτούμενο για να μπορεί να γίνει η ανέλιξή τους από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5, και
(β) σε γραπτή εξέταση πάνω στους Κανονισμούς Δικαιωμάτων της Αρχής και στο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου
(Λειτουργία Περιοχών Λιμένων) Διάταγμα, καθώς και πάνω στις ενδοτμηματικές οδηγίες και διαδικασίες που σχετίζονται αφενός μεν με το χειρισμό και τη διακίνηση φορτίων και αφετέρου με την επιβολή και είσπραξη των δικαιωμάτων της Αρχής, ως προαπαιτούμενο για να μπορεί να γίνει η ανέλιξή τους από την Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7.
(3) Η ανέλιξη των υπαλλήλων θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται, ανάλογα με κάθε περίπτωση, στη Σημείωση (2) ανωτέρω.
(4) Οι υπάλληλοι θα προχωρούν από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5, αφού προηγουμένως εξαντλήσουν την Κλίμακα Α2 και από την Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7, αφού προηγουμένως εξαντλήσουν την Κλίμακα Α5.
(5) Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

5. Λόγω της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

6. Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης∙ και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να αν ήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

7. Θα κληθεί σε προφορική εξέταση, με βάση τη σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, αριθμός υποψηφίων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων αιτητών είναι μικρότερος, τότε καλούνται σε προφορική εξέταση όλοι όσοι πέτυχαν στη γραπτή εξέταση.

8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί Πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Με βάση τον Πίνακα αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του Πίνακα.

9. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αίτηση μπορεί να υποβάλει και πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου.
Νοείται ότι, αν δεν υπάρχει κατάλληλο πρόσωπο για διορισμό, που να πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 11(1)(α) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, η Αρχή μπορεί, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να προβαίνει στο διορισμό με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια, προσώπου, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του εν λόγω Κανονισμού, εφόσον με αυτό το διορισμό κρίνεται από την Αρχή ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί της.

10. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(1)(στ) και (ζ) των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, για να διοριστεί κάποιος σε θέση στην Αρχή πρέπει να μην έχει ηλικία μικρότερη των δεκαεπτά χρόνων και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, εκτός αν έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

11. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5 – «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Διευθύντρια Διοίκησης και Προσωπικού της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 18.06.2021 ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι τις 18.06.2021.

12. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

13. Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

310625

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.