Αναισθησιολόγους – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: August 6, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Hospital & Health Care
  • Company ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Job Description

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο επιθυμεί να προσλάβει ιατρούς Αναισθησιολόγους.

Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη.

Αριθμός Θέσεων: 3

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο αμοιβής.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο [email protected] αναγράφοντας στο θέμα DANAES-01.

Περισσότερες πληροφορίες στο: ygiapolyclinic.com/gr/θέσεις-εργασίας ή στο τηλέφωνα 25884786 / 25884941

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Doctors, jobs.