4 θέσεων Εργατών γενικών καθηκόντων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: December 5, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δήμος Στροβόλου
Job Description

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης εργατών:

(α) 4 θέσεων Εργατών γενικών καθηκόντων

(Κλίμακα μισθοδοσίας Δ5 Μεικτός Μηνιαίος Μισθός €1.215,86)

Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα εργαστούν για δοκιμαστική περίοδο 12 μηνών και αν οι υπηρεσίες τους κριθούν ικανοποιητικές, θα μονιμοποιηθούν.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν πάνω σε έντυπο που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών), Λεωφ Στροβόλου 100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα του Δήμου https://www.strovolos.org.cy, στην κατηγορία «ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» εδώ και να το παραδώσουν στα γραφεία του Δήμου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019.

Για την σχετική αίτηση μπορείτε να αποταθείτε εδώ.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Workers - Technicians, jobs.