1 άτομο που θα εργαστεί στο τμήμα παραλαβής παραγγελιών και διαχείρισης αποθήκης

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: January 15, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Warehousing
  • Company MAS
Job Description

Η εταιρεία Mas Υπεραγορές που βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου ζητά 1 άτομο που θα εργαστεί στο τμήμα παραλαβήςπαραγγελιών και διαχείρισης αποθήκης.

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοιας φύσης εργασία και χρήση περονοφόρου θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

  • Καθήκοντα παραλαβής, διαλογής και έλεγχου των εμπορευμάτων
  • Ετοιμασία και τιμολόγηση παραγγελιών για πελάτες
  • Διατήρηση της αποθήκης σε καθαρή κατάσταση όπως προβλέπεται από το νόμο.
  • Διαχείριση και προετοιμασία παραγγελιών
  • Προσφέρεται, πενθήμερη εργασία
  • 13ος μισθός, ταμείο πρόνοιας και ευχάριστο περιβάλλον. Μισθός αναλόγως προσόντων.

Υποβολή βιογραφικού σημειώματος στο:

[email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22015959

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, Workers - Technicians, jobs.