Τεχνικός Ψυγείων – KFL LOGISTICS

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
 • Post Date: October 7, 2020
 • Apply Before: November 7, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 2 Years
 • Position Others
 • Gender Male
 • Industry for the position Food & Beverages
 • Contact Person Aristos Anastasiou
 • Company KFL LOGISTICS
Job Description

Η εταιρεία KFL Logistics Ltd, θυγατρική του Ομίλου Εταιρειών της Kean Soft Drinks Ltd, η οποία μεταξύ άλλων εισάγει και διανέμει τα παγωτά ΚΡΙ ΚΡΙ στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει άτομο για την τεχνική υποστήριξη των ψυγείων της, που βρίσκονται στις αποθήκες της στην βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στην Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα & Ευθύνες

 • Διαχείριση αποθήκης σε θέματα αποθεμάτων ψυγείων, εξαρτημάτων και άλλων υλικών.
 • Προετοιμασία & Τεχνικός Έλεγχος των ψυγείων, και συμμετοχή στην διανομή τους από και προς πελάτες στην αγορά.
 • Επιδιόρθωση προβλημάτων που παρουσιάζονται στα ψυγεία.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης, με προτίμηση στην κατεύθυνση ψυκτικός τεχνικός.
 • Ο χειρισμός Fork lift με πιστοποιημένη άδεια οδήγησης, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν, αν και η Εταιρεία θα φροντίσει για την απόκτηση της σε περίπτωση που ο κατάλληλος υποψήφιος δεν είναι κάτοχος.
 • Οργανωτικές Ικανότητες, Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα, Παρατηρητικότητα.
 • Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Απολαβές και Ωφελήματα.

 • Βασικός μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.
 • 13ο μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως προωθήσουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22 488220.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Technicians, Warehousemen, jobs.