Τεχνικός Συνεργείου HILTI / Λεμεσός

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: October 16, 2019
 • Location cyprus, limassol
 • Experience 1 Year
 • Qualification Diploma
 • Gender Both
 • Industry for the position Automotive
 • Company Cyprus Trading Corporation Plc
Job Description

Η CTC Automotive Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οχημάτων και μηχανών / μηχανημάτων, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Τεχνικού Συνεργείου HILTI πλήρους απασχόλησης στη Λεμεσό.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Διενέργεια ελέγχων στα εργαλεία για εντοπισμό προβλημάτων
 • Επιδιόρθωση και συντήρηση εργαλείων
 • Παραλαβή ανταλλακτικών και ενημέρωση για μελλοντικές ανάγκες του συνεργείου με στόχο την έγκαιρη εξασφάλιση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
 • Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στους πελάτες
 • Τιμολόγηση πελατών
 • Συνεργασία με το αρμόδιο άτομο για την παραλαβή και αποστολή εργαλείων
 • Παράδοση εργαλείων στον πελάτη και ενημέρωση του για τις εργασίες που διενεργήθηκαν καθώς επίσης και το σχετικό κόστος
 • Τήρηση διαδικασιών ISO με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Διασφάλιση της καθαριότητας και γενικής εμφάνισης στο χώρο του Συνεργείου
 • Τήρηση κανόνων Ασφάλειας και Υγείας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα/ Πτυχίο στον κλάδο Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ακρίβεια
 • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careers μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.