Τεχνικός Μηχανημάτων CAT – CTC Automotive Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: January 4, 2021
 • Apply Before: December 31, 2021
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 2 Years
 • Position Others
 • Industry for the position Machinery
 • Contact Person Έλενα Χάννα
 • Company Cyprus Trading Corporation Plc
Job Description

Η CTC Automotive Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οχημάτων και μηχανημάτων, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Τεχνικού Μηχανημάτων CAT πλήρους απασχόλησης στη Λευκωσία. 

 ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Διενέργεια προληπτικών συντηρήσεων στα μηχανήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Διάγνωση τεχνικών προβλημάτων μέσω της χρήσης των εξειδικευμένων διαγνωστικών εργαλείων.
 • Διενέργεια ελέγχων, επιδιορθώσεων, μετατροπών και ρυθμίσεων των μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των μηχανημάτων.
 • Μελέτη των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται από τους κατασκευαστές, με σκοπό την εφαρμογή τους και τη διενέργεια των απαιτούμενων επιδιορθώσεων.
 • Συμπλήρωση των εντύπων εξωτερικής εργασίας για κάθε εργασία που εκτελείται.
 • Αποτελεσματική και επαγγελματική παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες και συνεργάτες.
 • Συμμόρφωση με τα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας και υγείας.
 • Διασφάλιση καθαρού χώρου εργασίας, προσεγμένη συμπεριφορά και προσωπική εμφάνιση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Απαραίτητες οι γνώσεις ηλεκτρολογίας
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ακρίβεια
 • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ενθουσιασμός για τη δουλειά
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δίπλωμα / πτυχίο στον κλάδο της Μηχανικής ή Ηλεκτρολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careers μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση. 

 Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.  

279037

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Technicians, Workshop, jobs.