Μηχανικός Βαρέων Μηχανημάτων και Φορτηγών

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 7, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Position Others
  • Offered Salary 0 - €15,000
  • Industry for the position Mechanical or Automotive Engineering
  • Contact Person Andreas Constantinou
  • Company KYKON LTD
Job Description

Η Εταιρέια ΚΥΚΩΝ ΛΤΔ με έδρα τα Λατσιά, αντιπρόσωπος των χωματουργικών μηχανημάτων LIEBHERR και των φορτηγών RENAULT, ζητέι να προσλάβει μηχανικούς βαρέων μηχανημάτων και φορτηγών.Αναγκάια Προσόντα:

  • Κάτοχος άδειας Τεχνίτη Οχημάτων
  • Ικανότητα Χειρισμού Διαγνωστικών Εργαλείων
  • Κατοχή άδειας οδήγησης φορτηγού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στα τηλ. 99-626062 / 22-345048 ή στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected]

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Car Engineers, Mechanical Engineers, Workers - Technicians, jobs.