Μηχανικός Βαρέων Μηχανημάτων και Φορτηγών

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 7, 2019
 • Apply Before: December 31, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Position Others
 • Offered Salary 0 - €15,000
 • Industry for the position Mechanical or Automotive Engineering
 • Contact Person Andreas Constantinou
 • Company KYKON LTD
Job Description

Η Εταιρέια ΚΥΚΩΝ ΛΤΔ με έδρα τα Λατσιά, αντιπρόσωπος των χωματουργικών μηχανημάτων LIEBHERR και των φορτηγών RENAULT, ζητέι να προσλάβει μηχανικούς βαρέων μηχανημάτων και φορτηγών.Αναγκάια Προσόντα:

 • Κάτοχος άδειας Τεχνίτη Οχημάτων
 • Ικανότητα Χειρισμού Διαγνωστικών Εργαλείων
 • Κατοχή άδειας οδήγησης φορτηγού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στα τηλ. 99-626062 / 22-345048 ή στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected]