Θέση – Επιστημονική Υποστήριξη – Λάρνακα – EY/06/19

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: May 31, 2019
 • Location cyprus, larnaca
 • Experience 3 Years
 • Qualification Master’s Degree
 • Industry for the position Pharmaceuticals
 • Company Human Asset Ltd
Job Description

Εταιρεία πελάτης μας η οποία δραστηριοποιείται στο φαρμακευτικό τομέα πάνω από 40 χρόνια, ζητεί να προσλάβει άτομο για το εμπορικό τμήμα των διαγνωστικών εργαστηρίων (IVD) στη θέση της Επιστημονικής Υποστήριξης.Καθήκοντα:

 • Θα είναι υπεύθυνος/η για την επιστημονική υποστήριξη και εκπαίδευση των πελατών στα συστήματα και στα αντιδραστήρια των αντιπροσωπιών της εταιρίας.
 • Θα είναι υπεύθυνος/η για την προώθηση και πώληση των συστημάτων, αντιδραστηρίων και άλλων προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία
 • Θα κάνει επισκέψεις σε καθορισμένους πελάτες και πιθανούς νέους πελάτες, βάση καταχωρημένου προγράμματος.
 • Θα τηρεί όλες τις διαδικασίες ISO της εταιρείας όπως επίσης και τις διαδικασίες των κατασκευαστών που αντιπροσωπεύονται.
 • Θα κρατά αχρείο (Reports) για τα δεδομένα όλων των επισκέψεων που πραγματοποιεί και θα δίνει τα δεδομένα αυτά στην διεύθυνση, μαζί με άλλες σημαντικές πληροφορίες από τους πελάτες και από την αγορά γενικότερα.
 • Θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Λάρνακα και θα μετακινείται σε όλη την Κύπρο.
 • Θα συνεργάζεται με υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας και με τους προϊστάμενους του τμήματος εργαστηρίων.

Απαιτούμενα Προσόντα:  

 • Απόφοιτος πανεπιστήμιου στην κλινική ανοσολογία ή βιολογία ή μικροβιολογία, ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Μάστερ σε ανοσολογία, βιολογία ή μικροβιολογία ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Προηγουμένη πείρα, τουλάχιστον 3 χρόνια σε κλινικό εργαστήριο ή σε πωλήσεις/υποστήριξη εργαστηριακών προϊόντων επιπρόσθετο προσόν.
 • Ευχάριστος και καλός χαρακτήρας.
 • Ικανότητα διαχείρισης δύσκολων συνεργατών.

If you wish to apply please click here: https://www.humanasset.com/?p=12818