Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Θέση Απόφοιτου)

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: March 14, 2019
 • Apply Before: March 25, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Construction
 • Company Lois Builders
Job Description

Η εταιρεία LOIS Builders, μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Κύπρο και το εξωτερικό, συνεχίζει την ανάπτυξη της αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση σημαντικών έργων της αγοράς (οικοδομικά και τεχνικά έργα) τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών συμφερόντων. Η LOIS Builders, ενδυναμώνοντας την παρουσία της και διατηρώντας και βελτιώνοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη στελέχωση από κατάλληλα και ικανά άτομα, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΘΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ)Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Αναγνώριση των ηλεκτρολογικών υλικών και κατανόηση των ιδιοτήτων τους
 • Αναγνώριση και κατανόηση αρχιτεκτονικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων, σχέδια μελέτης εφαρμογής και απεικόνιση λεπτομερειών
 • Ικανότητα παρακολούθησης του προγράμματος εργασιών και έλεγχος εφαρμογής από την ομάδα του έργου
 • Ικανότητα προετοιμασίας του εβδομαδιαίου προγράμματος του έργου και επιβεβαίωση ότι όλες οι κατασκευαστικές ομάδες του έργου το κατανοούν
 • Κατανόηση και χειρισμός εγγράφων συμβολαίων
 • Έλεγχος κόστους των υποβολών και προετοιμασία για υποβολή τους (οδηγίες αλλαγών) σε συνεργασία με τον Ηλεκτρολόγο Διευθυντή Εργοταξίου

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από Πανεπιστήμιο ή άλλη αναγνωρισμένη σχολή
 • Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Εξαίρετη γνώση του Microsoft office, AutoCAD και MS Project

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 25 Μαρτίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.