Ζητείται λογιστής/ελεγκτής για απασχόληση σε ελεγκτικό γραφείο

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 27, 2019
 • Location cyprus, limassol
 • Position Others
 • Qualification Diploma
 • Gender Both
 • Industry for the position Auditors
 • Contact Person Kyriacos Panayiotou
 • Company K.P. Masterchart Ltd
Job Description

Το ελεγκτικό γραφείο K.P.Masterchart Ltd ζητά να προσλάβει λογιστή/ελεγκτή για πλήρη απασχόληση στην Λεμεσό, με ή χωρίς λογιστική/ελεγκτική εμπειρία (θα εκπαιδευτεί κατάλληλα). Εμπειρία στην καταχώρηση λογιστικών εγγραφών ή τον έλεγχο, ή το ηλεκτρονικό πρόγραμμα Case ware, είναι υποβοηθητική αλλά όχι αναγκαία.

Καθήκοντα και ευθύνες (μετά την εκπαίδευση):

 • Να αντιλαμβάνεται την έννοια του λογιστικού ισοζυγίου ως βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων.
 • Να προχωρεί στην ετοιμασία ελεγκτικού φακέλου (συμπλήρωση ερωτηματολογίων, διενέργεια και καταγραφή ελεγκτικών τεστ, οργάνωση των φακέλων ελέγχου) και επαφή με πελάτες του γραφείου για εξασφάλιση στοιχείων ή άλλων πληροφοριών.
 • Να ετοιμάζει φορολογικούς υπολογισμούς για μικρομεσαίους πελάτες και να τους ενσωματώνει στους λογαριασμούς.
 • Να χειρίζεται το ηλεκτρονικό πρόγραμμα Case ware και να είναι καλός χρήστης προγραμμάτων Microsoft Excel/word

Προσόντα & Ικανότητες:

 • Απόφοιτος πανεπιστημίου οικονομικών / λογιστικής / χρηματοοικονομικής.
 • Κάτοχος διπλώματος accounting Higher ή intermediate καθώς επίσης και η παρακολούθησης μαθημάτων ACCA θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση του λογιστικού προγράμματος Case ware ή οποιαδήποτε γνώση λογιστικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Καλή γνώση προγραμμάτων Microsoft Excel/word
 • Δυναμικότητα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια και υπευθυνότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και αντίληψη

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν, αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση εργοδότησης. Ο μισθός θα καθοριστεί ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

 

Αιτήσεις

Ενδιαφερόμενοι (με πείρα ή χωρίς), καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας. Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, Auditors, Finance, Financial investments, International Relations / Economists, jobs.