Χ.ΞΕΝΗ & ΥΙΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΛΤΔ

Follow

This company has no active jobs

Χ.ΞΕΝΗ & ΥΙΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΛΤΔ

Company Information

About Us

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΤΛ.

Contact Us