ΜΕΦΑΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Follow

This company has no active jobs

ΜΕΦΑΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Company Information

About Us

Η ΜΕΦΑΛ Δημόσια Λτδ είναι αποθήκη φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων η οποία συστάθηκε το 1998, εδρεύει στη Λάρνακα και δραστηριοποιείται στις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας, Αμμοχώστου και Λεμεσού.

Contact Us