Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σαςΤΩΡΑ!
Ενημερωθείτε για τις καλύτερες θέσεις εργασίας στην Κύπρο
Πλήρης Απασχόληση
  • Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27 Σεπτεμβρίου, 2019
  • Τοποθεσία cyprus, nicosia
  • Εταιρεία Δημόσια Υπηρεσία
Περιγραφή θέσης εργασίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 27 κενές μόνιμες θέσεις Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Ασχολείται με την ψυχολογική και ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος και προβαίνει σε παρεμβάσεις, μόνος ή σε συνεργασία με άλλους, με σκοπό την προστασία και προαγωγή της ψυχικής υγείας και σχολικής επιτυχίας των εκπαιδευόμενων ατόμων.

(β) Συνεργάζεται με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία ή άλλους ειδικούς με σκοπό την πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας και μάθησης των εκπαιδευόμενων ατόμων.

(γ) Μεθοδεύει παρεμβάσεις προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία ή άλλους ειδικούς, με στόχο την προαγωγή του συντονισμού και της μεταξύ τους συνεργασίας.

(δ) Εισηγείται και συμμετέχει στην ανάπτυξη προληπτικών και θεραπευτικών ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων.

(ε) Εισηγείται και συμμετέχει στην οργάνωση και διεξαγωγή ψυχολογικών και ψυχοπαιδαγωγικών ερευνών.

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, στις ειδικότητες της εφαρμοσμένης Σχολικής/Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ή της εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αναζητάς τη νέα σου θέση εργασίας στην Κύπρο; Ανακάλυψε περισσότερες θέσεις εργασίας των κατηγοριών Δασκάλοι, Καθηγητές/ Aκαδημαϊκοί, Ψυχολόγοι, και ξεκίνα σήμερα τη νέα σου καριέρα!